Comunicació

El Gabinet de Comunicació de PIMECO té la funció d’impulsar i coordinar la difusió de les actuacions i opinions de la nostra patronal i de les associacions que hi estan integrades ¡. Per això, des del Gabinet s’elaboren les informacions que apareixen publicades als canals de comunicació de PIMECO.

En aquest apartat pot consultar la informació que genera PIMECO, així com les rodes i notes de premsa. Si necessita més informació, no dubti a contactar amb nosaltres:

Gabinet de Comunicació PIMECO:
Mar Nicolau
Telèfon: 971 468.153 / Fax: 971.477.783 /663.054.762
premsa@pimeco.com